Επιμέλεια μαθημάτων

Subtext here
 • Αμπράζη Ζωή : Δημιουργός Ιστότοπου, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης - Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Αραβησσού. Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου.
 • Λημνιώτου Ευαγγελία: Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης. Διευθύντρια 1ου Ειδικού Δημ. ΣΧ. Ξανθης. Επιμορφώτρια Β Επιπέδου.
 • Κοκκινέλη Κυριακή: Εκπαιδευτικός Προσχολικής και Α/θμιας Εκπαίδευσης. Προϊσταμενη ειδικού Νηπιαγωγείου ΣΑΠ Ιωαννίνων. Επιμορφωτρια Β επίπεδου.
 • Τεχλικίδου Ελένη: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης, Διευθύντρια Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς. Επιμορφώτρια Β Επιπέδου.
Περισσότερα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Υλικό και Λογισμικό για την διαφοροποίηση της διδασκαλίας

Φωτόδεντρο

Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Διδακτικά Σενάρια

Αξιολόγηση και Παρουσίαση Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων

Διαδραστικά Βιβλία

Δικτυακός τόπος για τη διάθεση των σχολικών βιβλίων σε ψηφιακή μορφή

Το LAMS είναι εργαλείο για σε απευθείας σύνδεση διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας για τη δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν ένα σύνολο ατομικών εργασιών, εργασιών για μικρές ομάδες και εργασιών για την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας.


Learning Management Systems (LMS)

Στα συστήματα LMS, συγκαταλέγονται και τα Εκπαιδευτικά και Επιχειρηματικά συστήματα διαχείρισης μάθησης (Enterprise Learning Management Systems - ELMS) 

Τα συστήματα αυτά παρέχουν στους διαχειριστές ένα προηγμένο περιβάλλον οργάνωσης και διανομής του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο υποστηρίζει πολλές και διαφορετικές μορφές πληροφοριακού περιεχομένου.


Σημαντικές Διαφορές 

Στα συστήματα  LAMS το βάρος δίνεται στον σχεδιασμό ενός μαθήματος ή μιας δραστηριότητας γραμμικά. Ο εκπαιδευτής διαμορφώνει την δραστηριότητα  βήμα βήμα.  Ο μαθητής μπορεί  να έχει άμεση ανατροφοδότηση και αυτοδιόρθωση  

Στα συστήματα διαχείρισης μάθησης LMS δίνεται βάρος στη διαχείριση μαθησιακών αντικειμένων και στην λειτουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο. Το σύστημα παρέχει πολλαπλά εργαλεία αξιολόγησης 

  Διαθέσιμα μαθήματα

  Εννοιολογικοί χάρτες

  Εννοιολογικοί χάρτες

  Course modified date: 5 Ιαν 2020

  Συνεργατικά εργαλεία

  Γεωμετρικά Στερεά

  Γεωμετρικά Στερεά

  Course modified date: 5 Ιαν 2020
  Μαθηματικά Β Δημοτικού
   Κατασκευή πόλης

  Κατασκευή πόλης

  Course modified date: 8 Ιαν 2020
  Κατασκευές- Προγραμματισμός
  Επιστήμη και Περιβάλλον

  Επιστήμη και Περιβάλλον

  Course modified date: 3 Απρ 2020

  Σχέδιο εργασίας STEM