Επιμόρφωση ΤΠΕ Β Επίπεδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεχίζονται οι επιμορφώσεις Β’ επιπέδου ΤΠΕ για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών

Προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, πρόκειται να υλοποιηθούν στο διάστημα 2022-2023. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιμόρφωση 27.600 ακόμη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και ειδικότερα, προβλέπεται 12.600 εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.) και 15.000 στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Προχωρημένη Επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη). Την επιμόρφωση θα ακολουθούν διαδικασίες πιστοποίησης των εκπαιδευτικών για τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Υλικό και Λογισμικό για την διαφοροποίηση της διδασκαλίας

Φωτόδεντρο

Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Διδακτικά Σενάρια

Αξιολόγηση και Παρουσίαση Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων

Διαδραστικά Βιβλία

Δικτυακός τόπος για τη διάθεση των σχολικών βιβλίων σε ψηφιακή μορφή

Το LAMS είναι εργαλείο για σε απευθείας σύνδεση διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας για τη δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν ένα σύνολο ατομικών εργασιών, εργασιών για μικρές ομάδες και εργασιών για την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας.


Learning Management Systems (LMS)

Στα συστήματα LMS, συγκαταλέγονται και τα Εκπαιδευτικά και Επιχειρηματικά συστήματα διαχείρισης μάθησης (Enterprise Learning Management Systems - ELMS) 

Τα συστήματα αυτά παρέχουν στους διαχειριστές ένα προηγμένο περιβάλλον οργάνωσης και διανομής του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο υποστηρίζει πολλές και διαφορετικές μορφές πληροφοριακού περιεχομένου.


Σημαντικές Διαφορές 

Στα συστήματα  LAMS το βάρος δίνεται στον σχεδιασμό ενός μαθήματος ή μιας δραστηριότητας γραμμικά. Ο εκπαιδευτής διαμορφώνει την δραστηριότητα  βήμα βήμα.  Ο μαθητής μπορεί  να έχει άμεση ανατροφοδότηση και αυτοδιόρθωση  

Στα συστήματα διαχείρισης μάθησης LMS δίνεται βάρος στη διαχείριση μαθησιακών αντικειμένων και στην λειτουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο. Το σύστημα παρέχει πολλαπλά εργαλεία αξιολόγησης 

  Διαθέσιμα μαθήματα

  Εννοιολογικοί χάρτες

  Εννοιολογικοί χάρτες

  Course modified date: 5 Jan 2020

  Συνεργατικά εργαλεία

  Γεωμετρικά Στερεά

  Γεωμετρικά Στερεά

  Course modified date: 5 Jan 2020
  Μαθηματικά Β Δημοτικού
   Κατασκευή πόλης

  Κατασκευή πόλης

  Course modified date: 8 Jan 2020
  Κατασκευές- Προγραμματισμός
  Επιστήμη και Περιβάλλον

  Επιστήμη και Περιβάλλον

  Course modified date: 3 Apr 2020

  Σχέδιο εργασίας STEM